Oferta

Naszą ofertę kierujemy do zarządów wspólnot mieszkaniowych, którym zależy na profesjonalnej obsłudze, związanej:

 • z bieżącą eksploatacją budynków i terenów do nich należących;
 • utrzymaniem czystości;
 • z planowanymi naprawami i remontami.

Zapewniamy pełne wsparcie  finansowo-księgowe, administracyjno-techniczne oraz prawne. We wszystkich działaniach bierzemy pod uwagę indywidualne potrzeby danej wspólnoty mieszkaniowej. Zapewniamy konkurencyjną jakość świadczonych usług w rozsądnej cenie. Bez rozbudowanej biurokracji, bez  zbędnych pośredników generujących dodatkowe koszty.

 • Pomoc w organizowaniu wspólnoty mieszkaniowej
 • Zarządzanie i administrowanie wspólnotą mieszkaniową
 • Księgowość i ewidencja pozaksięgowa
 • Utrzymanie czystości
 • Bieżąca konserwacja
 • Obsługa bankowa
 • Przeglądy techniczne
 • Wywóz nieczystości stałych i gabarytów
 • Obsługa prawna
 • Windykacja należności
 • Ochrona