Bieżąca konserwacja

W ramach tej usługi dokonujemy wyboru sprawdzonych podwykonawców, zajmujących się bieżącą konserwacją budynku; negocjujemy ceny i warunki umowy, a przede wszystkim – kontrolujemy jakość przeprowadzanych prac. Bieżąca konserwacja, czyli wszelkiego rodzaju naprawy budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych wykonywana jest zgodnie z planem przyjętym uchwałą właścicieli lokali na dany rok kalendarzowy i zależy od środków dostępnych na rachunku wspólnoty.

Nasze usługi z tego zakresu obejmują:

  • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji;
  • usuwanie awarii i ich skutków (w razie konieczności – z budżetu funduszu remontowego – przygotowanie
    właściwej uchwały);
  • nadzór nad  remontami bieżącymi (zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali);

wybór firmy konserwującej urządzenia dźwigowe (windy, podnośniki) po przeprowadzeniu postępowania ofertowego i zaakceptowania przez zarząd.