Obsługa bankowa

Kontakt mieszkańców z kontem wspólnoty albo z innymi subkontami, na które wpłacane są co miesiąc finansowe zobowiązania, zwane potocznie czynszem, ogranicza się zwykle do dokonania przelewu. Tymczasem obsługa bankowa nieruchomości wymaga stosownego dysponowania wpływającymi środkami oraz monitorowania, czy nie mają miejsca żadne nieprawidłowości.

Środki bieżące jak i fundusz remontowy muszą być pod stałym nadzorem: trzeba dbać o terminowość wpłat na konta firm zewnętrznych odpowiedzialnych za prace porządkowe, wywóz nieczystości i inne. Zarządca wspólnoty panuje nad wszelkimi formalnościami oraz szeroko rozumianą obsługą bankową wspólnoty.

Fundusz remontowy

Szczególnej uwagi wymaga fundusz remontowy. Gromadzone na nim środki pozwalają dokonywać wszelkich napraw części wspólnych budynku oraz infrastruktury osiedla. Znając stan konta, zarządca może swobodnie planować remonty, monitować dłużników oraz informować ich o zaległych płatnościach a także skutkach nieterminowego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych.