Obsługa prawna

Funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. W dalszej kolejności uchwały, które tworzą wewnętrzny kodeks wspólnoty mieszkaniowej. Uchwały te podejmowane są przez właścicieli na zebraniach, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów. Czy każdy z lokatorów musi doskonale orientować się w prawie wspólnotowym, żeby indywidualnie dochodzić praw ogółu?

Obsługa prawna nieruchomości wymaga doskonałej znajomości przepisów oraz umiejętności negocjacyjnych. Podobnie jak obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych. Zatrudniamy ludzi, którzy wspomogą zarząd państwa wspólnoty w dochodzeniu wszystkich roszczeń na drodze prawnej i pomogą rozwiązać najbardziej skomplikowane problemy. Do takich zaliczane jest np. przygotowanie opinii prawnych, których nie sposób poprawie zredagować bez znajomości prawa wspólnotowego.