Przeglądy techniczne

Każdemu posiadaczowi samochodu terminowy przegląd pojazdu zdaje się czymś oczywistym. Podobnie właściciele domów jednorodzinnych skrupulatnie przestrzegają terminów wszelkich przeglądów technicznych. Zamieszkiwanie w domu wielorodzinnym nie zwalnia właścicieli mieszkań od dbania o części wspólne oraz zwracanie uwagi na to, czy w określonym terminie dokonywane są przeglądy roczne budynku.

Oczywiście kontrole budynków, przeglądy techniczne czy planowanie remontów zleca w imieniu mieszkańców osoba profesjonalnie zarządzająca sprawami wspólnoty. Zarządca trzyma rękę na pulsie, nie dopuszczając do sytuacji, w której powstałyby jakiekolwiek zaniedbania.

Planowanie remontów

Przygotowanie kosztorysów remontów oraz ich planowanie w rocznej i dłuższej perspektywie także należy do zadań zarządcy wspólnoty. To on dba dba o to, żeby komfort użytkowania budynku nie pozostawiał nic do życzenia, a zatrudnieni do wykonania remontu podwykonawcy wywiązywali się ze swych zobowiązań.