Windykacja należności

Wspólnota mieszkaniowa powinna działać jak sprawnie naoliwiony mechanizm. Niestety, często zdarza się, że część lokatorów zalega z płatnościami, co niekorzystnie wpływa na płynność finansową całej wspólnoty. Kłopoty z wywozem nieczystości czy zaplanowaniem remontów części wspólnych nieruchomości to tylko dwa z wielu skutków zalegania z terminowym płaceniem należności. Windykacja należności nie leży w gestii poszczególnych członków wspólnoty – nie mają oni legitymacji do naciskania na uchylających się od terminowych wpłat sąsiadów, by regulowali swoje zobowiązania.

Aby zapobiec sąsiedzkim niesnaskom oraz próbom samodzielnego dochodzenia do tego, kto jest dłużnikiem, bierzemy na siebie windykację należności za wszystkie media oraz inne zobowiązania. Windykacja długów każdorazowo poprzedzona jest rozpoznaniem sytuacji osób uporczywie uchylających się od terminowego regulowania opłat. Jako że windykacja lokatorów nie jest procesem łatwym, warto zlecić ją profesjonalnemu zarządcy.