Księgowość i ewidencja pozaksięgowa

Obsługę finansowo-księgową nieruchomości prowadzimy, wykorzystując dedykowany wspólnotom mieszkaniowym program komputerowy Weles 2FK, co jest dużym ułatwieniem dla obu stron. W ramach usług księgowych zapewniamy:

  • rozliczanie poniesionych nakładów i kosztów związanych z nieruchomością wspólną pomiędzy wszystkich właścicieli lokali (proporcjonalnie do ich udziałów);
  • prowadzenie ewidencji kosztów zarządzania nieruchomością (m.in. rozliczanie zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów prowadzenia nieruchomości);
  • odpowiednią opiekę nad dokumentami  (przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizowanie).

Koszty prowadzenia księgowości wspólnoty mieszkaniowej leżą po naszej stronie (pokrywa je zarządca ze swojego wynagrodzenia).